CENTRUm OGRODNICZe

realizacje

Projektowanie Ogrodów

W ramach realizacji zlecenia oferujemy kilka spotkań z klientem w celu dokładnego omówienia wymagań inwestora, naniesienia zmian, zatwierdzenia ostatecznej wersji projektu. W ramach projektu wykonujemy standardowy zakres dokumentacji:

  • Rysunki koncepcyjne, z których klient wybiera koncepcję najbardziej go zadowalającą
  • Dobór gatunkowy roślin zestawiony w tabeli
  • Rzut terenu opracowany w skali i oparty na podkładzie geodezyjnym z doborem roślin
  • Widoki i przekroje
  • Wizualizacje wykonane w technikach rysunkowych
  • Kosztorys